Generální partner:
 
ÚVOD
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
FOTOREPORTÁŽ
NAPSALI O NÁS
 
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII 
CACIT Lety
10.-12.srpna 2007
 
 Ve dnech 11. a 12. 8. naše ZKO uspořádala druhý ročník mezinárodního závodu se zadáváním titulu CACIT. Závod se opět konal v krásném prostředí fotbalového hřiště a kynologického cvičiště v Letech. V letošním roce se bohužel z důvodu kolize s jinou akcí musel omluvit loňský rozhodčí na obrany, pan Louis Quadroni. Ze zdravotních důvodů se omluvil rovněž pan rozhodčí Theodor Krajčí. Letos tedy posuzovala následující trojice rozhodčích: pan Luboš Jánský stopy, pan Martin Pejša poslušnost a švýcarský rozhodčí, pan Urs Meyer obrany. Stejná jako v loňském roce zůstala trojice figurantů, pánové Jiří Mach, Josef Kubec a Martin Sodoma i tým kladečů stop pod vedením pana Rafaje.
 

pan Urs Meyer

pan Luboš Jánský

pan Martin Pejša

 
K závodu se v letošním roce přihlásilo 49 závodníků a po omluvách, převážně ze zdravotních důvodů, nastoupilo 44 dvojic. Stejně jako v loňském roce byla mezi startujícími směsice pravidelných účastníků výběrových závodů a mistrovství, mladých, začínajících psovodů i zkušených závodníků s mladými, nadějnými psy. Pokud jde o plemena, převažovali němečtí a belgičtí ovčáci, ale nechyběli ani "exotičtí" účastníci, holandský ovčák, rottweiler a dobrman.
 
V pátek byli při výběru figurantů švýcarským rozhodčím zvoleni, pro technickou část pan Martin Sodoma a pan Jiří Mach pro kontrolní výkony. Nicméně stejně jako loni rozhodčí Urs Meyer ocenil velice vysokou úroveň všech tří figurantů a řekl, že volba mezi nimi byla opravdu těžká. Poté proběhlo losování startovních čísel, "štěstí" na nepopulární jedníčku měl ostřílený borec, pan Jan Hlaváček. Závodníci se mohli odebrat ubytovat a připravit na zítřejší závod.
 
 
Po slavnostním nástupu se v osm hodin rozběhlo posuzování disciplín poslušnosti a obrany na stadionu a odjela první skupina závodníků na pachové práce. Zatímco úroveň výkonů na stadionu se oproti loňskému ročníku znatelně zvýšila, ze stop přicházely rozporuplné zprávy, některým psovodům se dařilo, ale naděje některých favoritů skončily na této disciplíně. Přes ne zrovna ideální počasí sledovalo sobotní soutěžení na stadionu velké množství diváků. Velice kvalitní výkony byly k vidění především na obraně. Po prvním dnu průběžně vedla paní Pavla Kodrlová s fenou Axa Drapa s celkovým součtem 262 bodů (80, 94, 90). Velice dobrou pozici si po prvním dnu vytvořili, například Ing. Jiří Novotný s Xantem z Jirkova dvora (poslušnost 87 a obrana 93 bodů), Jarmilla M. Pallot s Atreiem D´ Amour Bedea (p. 92, o. 94 bodů), nebo Miloslav Lebruška s Britem Vědrusk (p. 93, o. 96 bodů). Nejlepší výsledek na stopě v sobotu předvedla Pheobe Jit-Mir Břetislava Ťujíka (92 bodů).
 
Za zmínku stojí ještě výkon posledního psa v sobotním programu, jediného zástupce plemene dobrman, Ira Gold Mičer Libora Kosaře. Předvedl velice temperamentní výkon jak na poslušnosti, tak při obraně. Zvláště jeho úžasná razance spojená s přesným provedením při obraně získala zasloužený aplaus diváků a od pana Urse Meyera byla po zásluze oceněna 94 body.
 
V sobotu se většina závodníků, rozhodčích, figurantů a pořadatelů sešla na slavnostním rautu v sále restaurace Lidový dům v Řevnicích. Dobrá zábava se protáhla až do časných ranních hodin a zvláště ti ze závodníků, kteří už měli za sebou všechny disciplíny měli opravdu prodlouženou večerku.
 
V neděli o osmé hodiny ranní se opět kolotoč jednotlivých disciplín rozeběhl na plné obrátky. Na stadionu byly nedělní výkony v obranách kolísavé kvality. Xant z Jirkova Dvora Ing. Jiřího Novotného odjížděl v první nedělní skupině na stopu, vynikající výkon oceněný 95 body znamenal s celkovým součtem 275 bodů průběžné vedení.
 
V poslední skupině před háravými fenami nastupoval k poslušnosti pan Stanislav Rohla se svou Manií de Alphaville Bohemia. Tato dvojice zkušeného psovoda a teprve tříleté feny, pro kterou to byl první takto velký závod předvedla naprosto bezchybný, přesný a rychlý výkon, při kterém se tajil dech. 98 bodů bylo spravedlivým ohodnocením a dvojice si odnášela obrovský aplaus diváků. Po hodině, když stejná dvojice nastupovala na obranu, byli všichni zvědavi na jejich výkon. Mánia byla opět takřka bezchybná předvedla razantní, rychlou a přesnou obranu s výbornou ovladatelností. Za obranu získala dvojice 97 bodů a po slabší sobotní stopě (75 bodů) se s celkovým součtem 270 bodů a známkou velmi dobře zařadili na průběžné druhé místo. Velký comeback tohoto zkušeného psovoda.
 
Na předposlední stopu celého závodu nastupovala, jako poslední psovod, který mohl zamíchat pořadím, paní Jarmila M. Pallot se svým belgickým ovčákem Atrei D´ Amour Bedea. Atrei odvedl výbornou práci, kterou pan rozhodčí Jánský ocenil 90 body. V konečném součtu to znamenalo, že se tato dvojice s celkovým součtem 276 bodů stává vítězem závodu.
 
Na stadionu po skončení posouzení háravých fen, které se v celkových výsledcích výrazněji neprosadily nastal čas na ukázky jiných způsobů sportovního vyžití se psem. Početní diváci viděli a ocenili ukázky agility, frisbee, tance se psem a mondioringu. Z ukázek bych rád zmínil úžasný výkon border terriera paní Ivany Edrové, který předvedl celou obranu podle IPO 3. Šlo o výkon, za který by se nemusel stydět mnohý ze soutěžících a odnesl si po zásluze obrovský aplaus.
 
 
Po ukázkách "psích sportů" nastal čas pro slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení závodu. Podrobné výsledky naleznete na našem serveru ve výsledkové listině.
 
Co říci na závěr. Myslím, že závod proběhl, stejně jako loni ve velice přátelské, pohodové atmosféře. Organizace klapala jak měla a snad kromě ne zcela úžasného počasí, které přálo spíše výkonům psů než divákům, bylo jen pramálo důvodů ke stížnostem. Závod CACIT má své specifikum v absenci výběrových kriterií. Může se na něj přihlásit kdokoliv se splněnou zkouškou IPO 2 a dochází tak ke konfrontaci těch zkušených s začínajícími.
 
Letos byly výkony na poslušnostech a zvláště obranách o poznání lepší než loni. Švýcarský rozhodčí Urs Meyer mohl na obraně 3x zadat známku výborně a dalším 10 psům známku velmi dobře. O výsledku závodu však letos rozhodovaly především pachové práce (jistou výjimkou z pravidla byla Mania de Alphaville Bohemia Stanislava Rohly), kdo přinesl slušně body ze stop, měl "zaděláno" na slušný výsledek. Opět se potvrdilo, že "stopa dělá výsledek". Myslím, že v letošním roce řada výkonů snesla přísná měřítka mistrovských soutěží.
 
Doufejme, že vzestupnou úroveň závodu potvrdí i příští ročník (zachová-li si tým pořadatelů svůj elán a sponzoři svou přízeň).
 
Díky všem a za rok v Letech nashledanou.
 
Ing.Jaroslav Kratochvíl
ředitel závodu
 
 
 

Partneři závodu:

Copyright © Simona Kratochvílová (simona.krat@seznam.cz)